Travail

Het fijnmazige leidingnetwerk van Vopak moet altijd in orde zijn, aangezien hier een diversiteit aan chemische producten door wordt gepompt. Wanneer er bij een leidinginspectie – waarbij onze werkboot de ideale partner is – blijkt dat er werkzaamheden nodig zijn, wordt er een hangsteiger onder de vingerpier gebouwd. Vanaf deze vloer kunnen de werkzaamheden worden volbracht.

Kraanschip Thijs jr. heeft in de loop der jaren vaak mogen ondersteunen bij het positioneren van deze hangsteigers. Ook Browema’s koppelpontons zijn bij deze werkzaamheden van belang, aangezien hiermee het werkoppervlak om de hangsteigers te realiseren wordt vergroot.

Équipement utilisé : Le bateau-grue Thijs jr.

Client : Bilfinger Industrial Services B.V.

Autres projets où le bateau-grue a été utilisé

Hartelbrug

Barrière de Hartel

HCM