Dutch English French German


Homepage

Welkom bij BrowemaBrowema geeft in verschillende landen ondersteuning aan de uitvoering van bouw- en onderhouds projecten zowel in off- als inshore omgevingen. Dankzij de multifunctionele werkvaartuigen met gekwalificeerd personeel is Browema een: specialist op dit terrein.
U kunt bij de realisatie van uw water-gebonden project(en) beschikken over de werkvaartuigen van Browema International bv. Maatwerkoplossingen bieden waarbij onze specialistische ervaring en kennis aangesproken wordt is een uitdaging die Browema al vaak succesvol is aangegaan.

Laat u informeren door Browema.Browema International bv is in 1983 opgericht en komt voort uit het familiebedrijf Broekmeulen.gerda In de familiegeschiedenis staat vermeld dat al sinds 1850 een beroepsschipper werkzaam is. Inmiddels is door 6 generaties ervaring opgebouwd met uiteenlopende projecten op kust- en binnenwateren. Opdrachtgevers van Browema profiteren van deze opgebouwde en omvangrijke ervaring. Browema investeerde niet alleen in kennis maar ook in modernisering en uitbreiding van het materiaal. Dankzij deze innovatie beschikt Browema nu over diverse werkvaartuigen die door verschillende voorzieningen multifunctioneel en breed inzetbaar zijn.Browema streeft ernaar de werkvaartuigen altijd zo optimaal mogelijk aan de gebruikerseisen te laten voldoen. Bij projecten met een lange looptijd kan in overleg met u een werkvaartuig ontwikkeld, gebouwd of aangepast worden dat optimaal geschikt is voor de uitvoering van de vereiste reguliere of uitzonderlijke werkzaamheden. Op de vragen in welke situatie en in welke mate dit voor uw organisatie voordelig kan zijn wil Browema graag antwoord geven.Browema verzorgt met de vaartuigen efficiente logistieke ondersteuning. Het transporteren van uiteenlopende materialen, al dan niet met behulp van extra transportvaartuigen is een dienst die Browema vaak levert aan opdrachtgevers. In hoogte verstelbare stuurhutten, twee krachtige motoren voor de voortstuwing, en een geringe diepgang van de vaartuigen bieden veel mogelijkheden in uiteenlopende soorten kust- en binnenwateren. Bovendien zijn de vaartuigen door de schottel aandrijving en een geringe diepgang ook binnen een kleine ruimte zeer wendbaar. Dit kan met name bij kanaal-aanleg praktisch zijn en de werksnelheid bevorderen.Browema doet er alles aan om vertraging in de uitvoering van projecten, als gevolg van technische storingen, zoveel mogelijk uit te sluiten of te beperken. Dit kan onder andere door het permanent aanwezige gereedschap, lasapparatuur en stroomaggregaten beschikbaar te stellen aan reparateurs. Alle kranen, vaartuigen, machines etc. die bij de uitvoering van het project betrokken zijn kunnen hierdoor ter plaatse snel weer operationeel gemaakt worden. De twee motor- en stuurinstallaties zijn volledig onafhankelijk van elkaar waardoor bij storing in een installatie door gevaren kan worden met de andere installatie.Door het personeelsverblijf te verwijderen kan het ruime werkdek extra groot worden. In verschillende situaties biedt deze mogelijkheid een goede uitkomst. De extra tanks, gevuld met brandstof, maken het mogelijk om moeilijk over land bereikbare machines te bevoorraden. Schade aan gerealiseerde onderdelen van het project wordt door doelgerichte preventieve maatregelen voorkomen.Behalve over uitstekend geoutilleerde vaartuigen kunt u door Browema beschikken over gemotiveerd personeel Het personeel van Browema is gewend vanuit een teamgeest samen te werken met anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van een project. Een goede samenwerking vindt Browema een van de voorwaarden voor het kunnen realiseren van goede kwaliteit en de voltooiing van het project binnen de overeengekomen termijn. De vaartuigen worden bemand door gekwalificeerd en veelzijdig personeel die alle mogelijkheden van de voorzieningen op een verantwoorde wijze benutten. Alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de voortgang van het project worden ter hand genomen. Flexibiliteit en doelmatigheid staan bij onze medewerkers hoog in het vaandel.Een extra faciliteit die wij u kunnen bieden is het overspuiten van de vaartuigen in de bedrijfskleuren die u wenst. Dit kan met name interessant zijn wanneer de vaartuigen met vaartuigen van een andere onderneming voor langere tijd bij eenzelfde project ingezet worden. Browema is zelfs zo flexibel dat het huren van de vaartuigen zonder personeel tot de mogelijkheden behoort. Dit kan een goede oplossing zijn wanneer u bijvoorbeeld wel over personeel beschikt maar (tijdelijk) niet over (genoeg) werkvaartuigen.Hiermee heeft u een globale indruk van Browema International bv. Bel of mail voor een afspraak als u in een vrijblijvend gesprek exact wilt bepalen wat Browema voor de uitvoering van uw project kan doen.